Prečítajte si

Daňová LICENCIA

Predstavme si určitú formu „minimálnej dane“, ktorá bude pre daňovníka splatná rovnako ako daň z príjmu, teda za každé  zdaňovacie obdobie v riadnej lehote na podanie daňového priznania. Ak daňová povinnosť neprekročí stanovenú výšku daňovej licencie, tak daňovník odvádza iba výšku samotnej licencie. V prípade, že daň z príjmu prekročí výšku daňovej licencie, tak túto daňovú povinnosť riadne daňovník odvedie. Pokiaľ rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní predstavuje kladnú hodnotu, bude možné započítať túto čiastku na daň najviac v 3 po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. Započítať bude možné iba tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.
 

Výška daňovej licencie resp. „minimálnej dane“ bola legislatívou určená nasledovne:

  • 480 EUR pre tie subjekty, ktoré nie sú platiteľmi DPH s ročným obratom do 500.000 EUR,
  • 960 EUR pre subjekty ktoré sú platiteľmi DPH s ročným obratom do 500.000 EUR,
  • 2880 EUR pre tie subjekty, ktorých obrat presiahol hodnotu nad 500.000 EUR.
 
Slovensko

Slovenské firmy podnikajúce v Čechách

Poskytujeme servis pre Slovenské firmy, ktoré chcú podnikať v Čechách. Pomôžeme Vám s účtovníctvom, legislatívou a ďalším potrebným servisom.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.