Prečítajte si

Daňové licencie

Za rok 2017 a zdaňovacie obdobie končiace v roku 2018 sa daňové licencie budú platiť posledný raz. O rozdiely zaplatených daňových licencií, ktoré budú prevyšovať sumu daňovej povinnosti bude možné v budúcnosti znížiť daňovú povinnosť, ktorá bude prevyšovať sumu daňovej licencie, ktorá by sa potenciálne uplatnila v danom roku (i keď budú zrušené).

Slovensko

Slovenské firmy podnikajúce v Čechách

Poskytujeme servis pre Slovenské firmy, ktoré chcú podnikať v Čechách. Pomôžeme Vám s účtovníctvom, legislatívou a ďalším potrebným servisom.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.