Prečítajte si

Finanční úřad Hradec Králové - datové schránky

Sdělení k podáním zasílaných do datových schránek

Nabytím účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů dnem 1.1. 2013 došlo ke vzniku finančních úřadů podle tohoto zákona (dále nové finanční úřady).  ID adresy datových schránek zůstaly zachovány a to tak, že ID adrese původního finančního úřadu nyní odpovídá ID adresa příslušného územního pracoviště nového finančního úřadu.

Za této situace dochází v současné době na nových finančních úřadech v sídle krajů k postupnému převádění správy daňových subjektů z datatbáze Územního pracoviště v Hradci Králové do centrální databáze Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, žádáme Vás s ohledem na zajištění operativnější komunikace prostřednictvím datových schránek, abyste nadále používali pro komunikaci s finančním úřadem datovou schránku ID: fj8ny4i namísto doposud používané ID: wxcn66u. Ostaní kontaktní údaje zůstávají beze změny.

 

 

 

 

 

Slovensko

Slovenské firmy podnikajúce v Čechách

Poskytujeme servis pre Slovenské firmy, ktoré chcú podnikať v Čechách. Pomôžeme Vám s účtovníctvom, legislatívou a ďalším potrebným servisom.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.