Prečítajte si

Informační systém skutečných majitelů

Informační systém skutečných majitelů (ISSM)

  • K 1. 1. 2018 byl zřízen zákonem č. 304/2013 Sb. Informační systém skutečných majitelů.
  • Zapisují se zde skuteční majitelé právnických osob a skuteční majitelé svěřenských fondů.
  • Evidence je zcela neveřejná.
  • Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku mají povinnost zapsat skutečného majitele do 1. 1. 2019, ostatní právnické osoby pak do 1. 1. 2021. Po uplynutí těchto termínů bude tento povinný zápis podléhat správnímu poplatku 1.000 Kč.
  • Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě.
  • Za stav zápisu je plně odpovědná příslušná právnická osoba.
  • Skutečný majitel obdrží „Jedinečný identifikátor ke skutečnému majiteli“ – JISM, který je potřeba pečlivě uschovat pro budoucí potřeby.
  • Formulář je potřeba vyplnit elektronicky na https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular.

 

 

Formulář je potřeba odeslat místně příslušnému rejstříkovému soudu, a to jedním z následujících způsobů:

1)       v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem,

2)      elektronicky podepsaný uznávaným elektronickým podpisem,

3)      elektronicky prostřednictvím datové schránky.

 

Veškeré podrobnější informace včetně formuláře jsou na https://issm.justice.cz/.

Slovensko

Slovenské firmy podnikajúce v Čechách

Poskytujeme servis pre Slovenské firmy, ktoré chcú podnikať v Čechách. Pomôžeme Vám s účtovníctvom, legislatívou a ďalším potrebným servisom.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.