Prečítajte si

Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016!!!!!

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Prvním obdobím, za které se podává kontrolní hlášení je leden 2016, respektive 1. čtvrtletí 2016.

 

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

 

Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Jedná se o zcela zásadní nástroj, který Finanční správa využije v boji proti rozsáhlým daňovým podvodům na DPH

 

Podrobněji na stránkách fianční správy:

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH

Slovensko

Slovenské firmy podnikajúce v Čechách

Poskytujeme servis pre Slovenské firmy, ktoré chcú podnikať v Čechách. Pomôžeme Vám s účtovníctvom, legislatívou a ďalším potrebným servisom.
© 2017 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.