Prečítajte si

Promíjení příslušenství daně

Novela daňového řádu zavádí od roku 2015 možnost žádat správce daně o prominutí části penále a úroku z posečkání a prodlení, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok a penále vznikly.

Žádat lze o prominutí úroků a penále vzniklého od 1. 1. 2015. Při posouzení žádosti správce daně zohlední četnost porušování povinností při správě daní daňovým subjektem.

Slovensko

Slovenské firmy podnikajúce v Čechách

Poskytujeme servis pre Slovenské firmy, ktoré chcú podnikať v Čechách. Pomôžeme Vám s účtovníctvom, legislatívou a ďalším potrebným servisom.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.