Prečítajte si

Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek pro neziskové organizace

Dne 30. července 2013 byla ve Sbírce zákonů v částce č. 88 zveřejněna vyhláška č. 220/2013 Sb. ze dne 22. července 2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a to v podmínkách územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013. Pokud v organizaci již došlo ke schválení účetních závěrek za rok 2012, tato vyhláška se jí nedotýká.

FQA

Často kladené dotazy k vyhlášce č. 220/2013 SB.,  o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek:

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-zaverky-vybranych-ucetnich-jednot/faq-schvalovani-ucetnich-zaverek

Slovensko

Slovenské firmy podnikajúce v Čechách

Poskytujeme servis pre Slovenské firmy, ktoré chcú podnikať v Čechách. Pomôžeme Vám s účtovníctvom, legislatívou a ďalším potrebným servisom.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.