Prečítajte si

Změna místa plnění u poskytování elektronických služeb

Novela zákona o dani z přidané hodnoty zásadním způsobem mění místo plnění při poskytování elektronických služeb osobám nepovinným k dani v EU od roku 2015. Místo plnění se přesouvá do místa příjemce služby. Plátce daně se může buď registrovat v jednotlivých zemích EU nebo využít možnost nově zavedeného režimu jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop – MOSS).

 

V České republice je pro režim jednoho správního místa místně příslušným správcem daně FÚ pro Jihomoravský kraj.

 

Slovensko

Slovenské firmy podnikajúce v Čechách

Poskytujeme servis pre Slovenské firmy, ktoré chcú podnikať v Čechách. Pomôžeme Vám s účtovníctvom, legislatívou a ďalším potrebným servisom.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.