Prečítajte si

Změna registrační povinnosti k daním z příjmů

Od 1. 1. 2013 se přesunula úprava týkající se registrační povinnosti k daním z příjmů ze zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád přímo do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, konkrétně do § 39, § 39a a § 39b. Došlo ke zkrácení lhůty z 30 dnů na 15, pokud poplatník ihned při ohlášení živnosti začne podnikat.

Registrace

Každá právnická i fyzická osoba je povinna splnit podmínky registrace k dani z příjmů do 15 dnů od svého vzniku, tj. pokud se zapisuje do obchodního rejstříku, odvíjí se lhůta pro podání přihlášky od dne tohoto zápisu.

Slovensko

Slovenské firmy podnikajúce v Čechách

Poskytujeme servis pre Slovenské firmy, ktoré chcú podnikať v Čechách. Pomôžeme Vám s účtovníctvom, legislatívou a ďalším potrebným servisom.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.