Prečítajte si

Změny v zákoně o daních z příjmů PO

Změny v zákoně o daních z příjmů od 1. 7. 2017 – právnické osoby

  • úprava zdanění veřejně prospěšných poplatníků.
  • daňová úspora veřejně prospěšných poplatníků – prostředky získané daňovou úsporou musí být profinancovány nejpozději následující zdaňovací období na krytí nákladů z nepodnikatelských činností.
  • rozšíření aplikace srážkové daně ve výši 19 % (§ 36 odst. 5 ZDP) u vymezených veřejně prospěšných poplatníků a společenství vlastníků jednotek i na úrokové příjmy z účtů a vkladů.
  • možnost uplatňování prokázaných nákladů na pohonné hmoty spotřebované jako výdaje na pracovní cestu u motorových vozidel provozovaných na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu.
  • odpisování technického zhodnocení – nově může odepisovat i podnájemce.
  • odpisování nehmotného majetku – zákon umožňuje odepisovat nehmotný majetek i delší dobu, než která je stanovena v zákoně.
Slovensko

Slovenské firmy podnikajúce v Čechách

Poskytujeme servis pre Slovenské firmy, ktoré chcú podnikať v Čechách. Pomôžeme Vám s účtovníctvom, legislatívou a ďalším potrebným servisom.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.