Služby

Účtovníctvo, mzdy a dane

Ponúkame vedenie účtovníctva a daní pre veľké i malé firmy. Účtovníctvo spracovávame v slovenčine i cudzích jazykoch. Postaráme sa aj o spracovanie miezd. Špeciálne oddelenie sa venuje účtovníctva v neziskovom sektore. Máme dlhoročné skúsenosti s výkazníctvom pre Královehradecký a Pardubický kraj. Kedykoľvek vám odborne poradíme, nech ste česká, alebo zahraničná firma.

Venujte se svojmu podnikaniu naplno a starosti s účtovníctvom prenechajte nám 

Máme cez 220 spokojných klientov

S vedením účtovníctva a spracováním daňových priznaní máme dlhoročné skúsenosti. O vaše účtovníctvo sa starajú certifikovaní účtovníci, ktorí sa pravidelne preškolujú a zvyšujú si kvalifikáciu. Prenechajte im starosti s účtovníctvom a danami a získajte viac priestoru pre rozvoj svojho podnikania.
Kontaktný formulár
 *
 *
Políčka s hviezdičkou sú povinné.
 

S čím vám pomôžeme

 

Vedieme účtovníctvo a daňovú evidenciu

v slovenskom, českom, nemeckom a anglickom jazyku
 
 • vedenie podvojného účtovníctva podľa zákona 563/91 Sb o účtovníctve vrátane spracovania ročnej účtovnej závierky
 • vedenie účtovníctva v cudzom jazyku
 • zostavovanie výkazov a reportov v cudzom jazyku
 • odovzdávanie účtovných výkazov pre konsolidáciu
 • mesačné odovzávanie výsledkov hospodárenia - protokolárne
 • spracovanie účtovnej závierky, výkazov, výročných správ
 • súčinnosť s kontrolními orgánmi (daňový úrad, colný úrad)
 • spracovanie daní (DPH vrátane kontrolního výkazu, dani z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti)
 • zaistíme spracovanie daní z príjmu daňovým poradcom
 • elektronické odovzdávanie účtovných výkazov(klient/serverová technológia)
 • zverejňovanie účtovných zavierok na obchodnom registri
 • spolupráca a metodická podpora pri vedení majetkovej evidencii
 • spolupráca a metodická podpora pri spracovaní vnútropodnikových směrníc
 • spracovanie štatistických výkazov
 • spolupracujeme s auditormi, daňovými poradcami, právnymi a notářskými kaneláriami
 

Poskytujeme odborné poradenstvo

máme bohaté skúsenosti so slovenskými aj zahraničnými firmami
 
Poskytujeme odborné poradenstvo podľa potrieb a požiadaviek jednotlivých klientov. Spolupracujeme s daňovými poradcami, auditormi, právnikmi a notármi, aby sme vám mohli poskytovať tie najpresnejšie a nejspoľahlivejšie informácie. V rámci poradenstva-supervízie ponúkame následujúce typy služieb:
 
 
Poradenstvo pre externé organizácie

 • priebežný dohľad a preskúmanie spracovaných ekonomických agiend
 • jednorázové revízie týkajúce sa konkrétního účtovného obdobia
 • organizovanie riadenia a zmapovanie existujúceho toku informácií
 • návrh spôsobu a systému spracovania účtovných a daňových procesov
 • účtovné a ekonomické poradenstvo

Tvorba vnútropodnikovýchkových smerníc
Minimalizácia rizika spojeného s investičnými zámermi
Analýzy cielových zámerov vrátane vyhodnotenia a posúdenia finančných nárokov
 

Spracujeme mzdy

pre malé aj veľké firmy
 
Prevezmeme za vás celú personálnu a mzdovú agendu. Postaráme sa o pravidelný výpočet miezd a vystavíme prikazy k úhrade. Budeme komunikovať s patričnými úradmi a zastupovať vás při ich kontrolách. Sami ponesieme zodpovednosť za prípadné nedostatky.
 
 
 • Spracovanie odvodov, odvodov na sociálne a zdravotné poistenie vrátane vyhotovenia prevodných príkazov
 • zákonné poistenie organizácie zodpovednosti za škody
 • vedenie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia
 • vystavovanie zápočtových listov
 • komunikácia s daňovým úradom, sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami
 • zastupovanie při kontrolách uskutočnovanými týmito orgánmi a zodpovednosť za prípadné nedostatky
 • elektronická realizácia mzdových platieb
 • zaistenie utajenia mzdových informácií
 • ročné vyučtovania daní za firmu a zamestnancov
 • evidencia mzdových listov
 

Spracujeme vaše daňové priznania

ušetríme vám starosti

 • priznania k DPH a Kontrolný výkaz (súčasť vedenia účtovníctva alebo daňovej evidencie)
 • priznanie k dani z motorových vozidiel
 • priznanie k dani z príjmu fyzických a právnických osôb v spolupráci s daňovým poradcom
 • prehľady pre OSSZ a zdravotné poisťovňe pre fyzické osoby
 • priznanie k dani z nehnuteľností
 • priznanie k dani z nadobudnutia nehnutelných vecí
Slovensko

Slovenské firmy podnikajúce v Čechách

Poskytujeme servis pre Slovenské firmy, ktoré chcú podnikať v Čechách. Pomôžeme Vám s účtovníctvom, legislatívou a ďalším potrebným servisom.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.